Které faktory ovlivňují výslednou cenu

Jako jedna z mála firem v našem oboru máme na našich stránkách orientační ceník. Skutečnost, že firmy ceníky obecně neuvádějí, je logická. Prvním důvodem je, že výslednou cenu tohoto druhu služeb ovlivňuje mnoho faktorů. Druhým důvodem je, že mezi sebou o vás, vážené zákazníky, soupeříme, a tak nikdo nechce tzv. „otevřít karty“. I náš ceník je proto skutečně jen orientační. V tomto článku se vám pokusíme přiblížit, které jsou nejdůležitější faktory s vlivem na výslednou cenu.

Čištění střech

1_čištění_střechyNa této fotografii je sedlová střecha z betonových tašek, se střední mírou znečištění. Střecha je dobře přístupná, což znamená:

 • v okolí domu je dostatečně velký prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou
 • nad střechou nevedou žádné rozvody elektřiny
 • střecha je pochozí
 • střecha není členitá
 • celková plocha k čištění je relativně velká

 

Tento zákazník obdržel cenu blízko ke spodní hranici našeho ceníku.


střecha_porostlá_mechyčištění fasádyNa těchto dvou fotografiích jsou dva jiné různé případy. V prvním případě je střecha extrémně porostlá mechy, ve druhém případě má střecha ztížený přístup:

 

 

 

 • 1.střecha vyžaduje dvojnásobný obvyklý čas k vyčištění
 • 2.střecha:
 • v okolí domu není dostatečný prostor pro manipulaci s hydraulickou plošinou, čištění musí být prováděno z obecního chodníku za plotem
 • v blízkosti domu vedou rozvody elektřiny
 • střecha není pochozí
 • střecha je hodně členitá
 • celková plocha k čištění je relativně malá

Všechny tyto faktory ovlivňují cenovou kalkulaci směrem nahoru.


Čištění dlažby

venkovní_dlažba_předčištění_zámkové_dlažbyčištění_pískovcové_dlažby

 

Na fotografiích je různý způsob a náročnost čištění dlažby jasný. První dlažba je v zúženém prostoru, silně pokrytá mechy, se širokými spárami. Druhá dlažba je volný, rovný prostor, bez mechů, s běžným městským znečištěním. Třetí dlažba je úzká, v okolí bazénu, lemována záhony.

Druhá dlažba ve volném prostoru umožňuje využití největšího stroje typu Mosmatic, její spáry jsou co do své velikosti standardní a málo pokryté mechem, jedná se o velkou rovnou plochu. Tento zákazník může počítat s cenou na spodní hranici našeho ceníku.

Naproti tomu v případech prvního a třetího zákazníka je čištění již složitější – horší manipulace se stroji, potřeba využití menších strojů v zúžených prostorech a opatrnost okolo záhonků. Větší spáry pak znamenají i vyšší spotřebu případných impregnačních prostředků. To vše táhne cenu směrem vzhůru.


Čištění fasád

Faktory ovlivňující cenu u čištění fasád jsou v podstatě totožné s čištěním střech (viz výše).

Výjimku tvoří pak bytové/panelové domy, kde do cenotvorby navíc vstupuje zejména velikost čištěné plochy a také výška objektu.


Co dalšího má vliv na cenu

Do všech cen každého podnikání vstupují i další věci než jen přímé náklady na danou zakázku, zde je výčet jen několika základních, platných pro náš obor:

 • profesionální strojové/technologické vybavení (nikoliv wapky z hobby-marketu)
 • pravidelné, zákonem vyžadovené, školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • speciální školení pro práce ve výškách
 • speciální školení pro práci a ovládání hydraulické plošiny
 • vzdělávání zaměstnanců ve stavební oblasti – bez znalosti stavebních povrchů nelze kvalitně provádět jejich údržbu
 • výbava zaměstnanců zákonem předepsanými pracovními pomůckami – od bot až po helmy a štíty
 • pravidelné revize horolezeckých lan a úvazů, žebříků, lešení
 • pojištění firmy na odpovědnost za případně způsobené škody v dostatečné výši (min. 5mil. Kč)

Závěrem

Naše společnost nabízí své služby dlouhodobě za příznivé ceny. Zakládáme si na svém mottu Když profi znamená poctivě. Jsme důslední, své podnikání bereme vážně a práci děláme zároveň jak na profesionální úrovni, tak s poctivostí pravého řemeslníka. Budeme rádi, když i vy se stanete naším zákazníkem.

Zaslat nezávaznou poptávku